Práva a povinnosti rolí

Veškerá práva se mohou změnit, o změně či aktualizaci budete informováni prostřednictvím schůze, či zanechání zprávy na webu nebo TeamSpeaku.
Veškeré informace, úkoly či jiné úkony, které nebudou vykonané včas, mohou být potrestané. Neznalost svého úkonu, ignorace, či úmyslné neprovedení úkonu nebude tolerována a po zásluze potrestána. Tresty mohou být v rozsahu od sebrání osobního ohodnocení až po ukončení spolupráce. Veškeré výmluvy nejsou ospravedlňujícím prvkem a nebude na ně brán zřetel!

Stavbyvedoucí:
Povinnosti:
– Kontrola progresu stavby tj. kontrola odvedené práce builderů zadané za určité období
– Napravit chyby vzniklé při stavbě, či dodělat chybějící kus práce
– Rozdělit práci podřízených dle jejich schopností a ocenit je za spravě odvedenou práci, či potrestat ty, kteří jí neodvedli, nebo naopak uškodily
– Podat zprávu o průběhu stavby, chybách, či jiných potížích v předstihu!
Práva:
– Vyžádat si jednorázové prodloužení termínu
– Potrestat, či po domluvě vyhodit neschopné buildery
– Vyžádat si přednostně ozkoušet nominovaných lidí na pozici buildera
– Rozdělit benefity mezi podřízené

PlugMaster:
Povinnosti:
– Zpráva přesunu data, tj. nahrávání/mazání dat (pouze týkající se pluginů)
– Nastavování a upravování konfigurací veškerých dat týkajících se pluginů
– Kontrolovat aktuálnost pluginů a popř. je aktualizovat
– Znát termíny, strukturu a funkce pluginů
– Nešířit veškeré zabezpečení a podrobnosti dat týkajících se FTP přístupů, nastavení pluginů a jiných doplňujících aplikací
Práva:
– Požádat o výpomoc 3. strany se souhlasem nadřízeného
– Vyžádat si jednorázové prodloužení termínu
– Požádat o vysvětlení důvodu, funkce, či jiné věci týkající se pluginů